Hallo ik ben Diana Steinz en geboren in 1969. Sinds 2003 serieus bezig met het maken van schilderijen en  ruimtelijke werken. Na het volgen van de Crejat, dit is een 3 jarige opleiding voor beeldende vormgeving in Alkmaar, ben ik nu bezig om mijn belevenissen en emoties die me in het leven bezig houden weer te geven in schilderijen en ruimtelijke vormen. Terugkomend thema is de verhouding tussen mens en dier, wat ik vaak door middel van symboliek in mijn creaties verwerk.

Hello, I am Diana Steinz and born in 1969. Since 2003 I have been seriously involved in making paintings and spatial works. After following the Crejat, this is a 3-year course for visual design in Alkmaar, I am now working on presenting my experiences and emotions that concern me in life in paintings and sculptures. Recurring theme is the relationship between humans and animals, which I often incorporate into my creations through symbolism.